“Ω, οι Κινέζοι ναν’ καλά που όλα τα παράγουν

κι εκτός των άλλων φυσικά και μάτια θα εξάγουν,

 που θα πουλούν σ’ όλους εμάς που γίναμε κομμάτια

κι ο ένας βγάζει τ’ αλλουνού, αναίτια τα μάτια!”

Τελευταία Ποιήματα

Ηροδότου αληθινές Ιστορίες