“Το Σωτήριον σου πάθος ανυμνούμε ώ Ιησού

και Ανάσταση προσμένει και η Κύπρος μετά Σου,

επειδή πολλοί Ιούδες των Εθνών σεσημασμένοι,

θέλουν και την Κύπρο πάντα να την έχουν Σταυρωμένη!”

Τελευταία Ποιήματα

Ηροδότου αληθινές Ιστορίες