Αν ο Ταγίπ δεν φταρνιστεί κι ο Μουσταφάς δεν βήξει,

το θέμα το Κυπριακό – που ‘χει παρατραβήξει –

θα ρυθμιστεί οριστικά κι εν περιπτώσει πάση…,

κάποιος θα κλάψει σίγουρα, και άλλος θα γελάσει…!

***

Η λύση είναι εφικτή, το λένε πλείστοι όσοι,

Αμερικάνοι, Βρετανοί, Πακιστανοί και Ρώσοι,

που συνεχώς συσκέπτονται και ρύθμιση γυρεύουν,

κι ο Ττόφαλος οσμίζεται πως κάτι μαγειρεύουν…!

***

Δεν έπαψε το ζήτημα να μας ανησυχεί,

διότι όλοι βρίσκονται σε δράση συνεχή,

μεσίτες και πολιτικοί ακραίοι ή μεσαίοι

και Γραμματείς διαπρεπείς αλλά και Φαρισαίοι…!

Ο Παγκυπριώτατος