Πέρασε λοιπόν το Πάσχα των Ελλήνων το τερπνόν

και το μέγα πανηγύρι εριφίων και αμνών,

μα ρωτώ πότε θ’ αρχίσει κι ένα ζωοπανηγύρι,

να γιορτάσουν τέλος πάντων κι οι ανά τον κόσμο… χοίροι;

***

Οι οποίοι στον πλανήτη είναι όντως μιλιούνια

κι όπου πας κι όπου γυρίσεις συναντάς παντού… γουρούνια!

***

Τα οποία είτε είναι πεδινά, είτε βουνίσια,

έχουν όλα ίδια μούρη, με κεφάλα… γουρουνίσια!

Άπλυτα ή και πλυμένα, παχουλά, καλοθρεμμένα,

ευτραφή και σωματώδη, για σουβλάκια… ένα κι ένα!

***

Στη ζωή να αγαπάτε όλων των ειδών τα ζώα,

το σκυλί, τη γαλοπούλα, το λιοντάρι και τον βόα,

όπου δε κι αν κατοικείτε εις τις πέντε μας ηπείρους,

στην αγάπη σας για ζώα να προσθέσετε και… χοίρους!

***

Με λιτές στροφές και στίχους ταπεινούς, ιδιοχείρους,

εξυμνώ εν προκειμένω τους αδικημένους… χοίρους,

επειδή ως επιστήμων στα… τσιμέντα και στα… τούβλα,

 εκτιμώ και την αξία γουρουνόπουλου στη σούβλα!

***

Σας δηλώνω επί πλέον, πως μ’ ανθρώπινη μορφή

έχω δει φτυστά γουρούνια, απ’ τα πόδια ως την κορφή!

Ο Παγκυπριώτατος