Για πολιτισμό, για αίγλη και για χίλιους δύο λόγους,

ανετέθη αρμοδίως σ’ όλους τους αρχαιολόγους

ν’ ανασκάψουνε την χώρα και να βρουν πάση θυσία,

τα θαμμένα μας αρχαία, να τα βάλουν στα μουσεία!

***

Αντί άλλων Ιδρυμάτων ακριβών μα ανουσίων,

η Πατρίς έχει ανάγκη πλέον μόνον των μουσείων,

για να δείχνει αιωνίως εις τους φίλους και εχθρούς της

ότι ο πολιτισμός τους κρύβεται στους θησαυρούς της!

***

Αν ο σύγχρονος μας κόσμος πάσχει από αμνησία,

ας επισκεφθεί αμέσως τα δικά μας τα μουσεία,

για να θυμηθεί εν τέλει και για τόσους λόγους άλλους,

την Πατρίδα μας του μέτρου, της σοφίας και του κάλλους…

***

…που την ύμνησαν αρχαίοι ποιητές και λογοτέχνες

κι έχει προσφορά μεγάλη εις τα γράμματα και τέχνες,

στην οποία πια δεν φέγγει φως της δάδας της αρχαίας,

παρά μόνον κάποια φώτα, στα… φανάρια της τροχαίας!

Ο Παγκυπριώτατος