Ανεβαίνουνε ραγδαίως της ζωής μας οι ρυθμοί

και μαζί τους ανεβαίνουν ως γνωστόν κι οι αριθμοί…

Πέντε, δέκα, δεκατρία, είκοσι, σαρανταέξι,

και γιατί να σας το κρύψω,

πρέπει να τ’ αποκαλύψω,

τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, το…λαδόξυδο στα έξι…!

* * *

Εξαρτάται η ζωή μας μόνον από αριθμούς,

και μετριέται με τα γράδα, με βαθμίδες και βαθμούς,

ή μετριέται με την ώρα και τους δείκτες στο ρολόι,

που συνήθως μένουν πίσω

και χωρίς να σας ρωτήσω,

σύντομα θα το…πετάξω και θα πάρω κομπολόι…!

* * *

Εμπερδεύτηκαν με μένα νούμερα και αριθμοί,

όνομα δεν έχω πλέον, έχω μόνον…α-φι-μί,

ένα …νούμερο στα τόσα που υπάρχουν δηλαδή

κι όταν χάνομαι στο δρόμο

και ρωτώ τον τροχονόμο…

άλλα νούμερα μου δείχνει, άλλα έχουν αι…οδοί !

* * *

Στην ρουλέτα που γυρίζει, η ζωή μοιάζει με μπίλια,

να καθήσει εις τον άσσο, στο μηδέν και εις το…χίλια,

μήπως λύσουμε τον γρίφο άμεσα στο…πι και φι,

…μα την ύστατη την ώρα,

σαν η μπίλια παίρνει φόρα,

  άλλα… νούμερα μας πέφτουν, με ανθρώπινη μορφή !

Ο Παγκυπριώτατος