Οι Τούρκοι συνεχίζοντες τον πόλεμο των νεύρων,

δημιουργούν προβλήματα στον ποταμό τον Έβρον,

εκτός των άλλων δηλαδή, μας φοβερίζουν, ήτοι,

αμφισβητούν το κάθε τι, Κύπρο, Αιγαίο, Κρήτη…

***

Αυτοί που πάντα την κλεψιά, έχουν σαν σπορ πηγαίο,

βάζουν… παλούκια στην στεριά, βάζουν και στο Αιγαίο

και θέτουν νέα όρια, μέτρων, ποδών και πόντων,

που φθάνουν μέχρι τις γνωστές γραμμές των οριζόντων!

***

Βρυχώνται οι Μεμμέτηδες κι οι Μουσταφάδες όλοι τους,

που θεωρούν το πέλαγος πως είναι περιβόλι τους,

κι αν ο Ρωμιός τους άνοιξε τον πεντα-δάκτυλό του,

ας δείξει τώρα εμφανώς, το… μεσο-δάκτυλό του!

Ο Παγκυπριώτατος