Ο λαός μας αναγνώστη, δεν τα βρίσκει πλέον σκούρα

κι επομένως ήταν ώρα να ασχοληθεί με πούρα,

τα χοντρά κι υπερμεγέθη των πλουσίων και ευπόρων

ή τα πιο λεπτά τα πούρα, τα… πουράκια των απόρων !

***

Η Βουλή μας που συνήθως μας… ρουφάει και το αίμα,

αφού έλυσε τα πάντα, έλυσε κι αυτό το θέμα

κι αποφάσισε για λόγους σοβαρούς και διαφόρους,

πως στα πούρα δεν θα βάλει για εφέτος άλλους φόρους !

***

Έτσι, φίλτατε που έχεις φορτωμένη την καμπούρα,

κάμε ότι σου… καπνίσει, με προτίμηση στα πούρα,

που δεν θα ‘χουν επισήμως για εφέτος άλλον φόρον

για να φαίνεσαι σαν… λόρδος, μες στις τάξεις των απόρων !

***

Στης ζωής μας την ακρίβεια και εν γένει την θολούρα,

 λέω ‘’μπράβο’’ στην Βουλή μας που εσκέφτηκε τα… πούρα,

κι ας ψηφίσει νέον νόμον περί… μέτρων και σταθμών,

να μετρούμε με το… πούρο της ακρίβειας τον βαθμόν!

Ο Παγκυπριώτατος