Με γιορτασμούς απανταχού και στολισμούς των δρόμων,

ζήτω, φωνάξαμε προχθές υπέρ των ταχυδρόμων,

έτσι σε κάθε γειτονιά, κωμόπολη ή πόλη,

τιμήθηκαν με γιορτασμούς οι ταχυδρόμοι όλοι…,

που ως γνωστόν… ταχύτατα, μετά στολής ενσήμου,

μας φέρνουνε το γράμμα μας, μετά… γραμματοσήμου !

***

Μέσα σε χιόνια, σε βροχές, με κάθε δυσκολία,

θα φέρουνε το γράμμα μας χωρίς αμφιβολία,

μ’ αν κάποτε αργοπορεί, είν’ άξιον απορίας,

το ότι δεν καθυστερεί αυτό της… εφορίας !

***

Το γράμμα που το έστειλε με κλάμα η μαμά μας

και που τ’ εγλυκοφίλησε, ίσως το… αίσθημά μας,

έρχεται μέσω θαλασσών κι αεροδιαδρόμων,

μ’ ασφάλεια στα χέρια μας από τον… ταχυδρόμον !

***

Τώρα που εξεχείλισε ο κόσμος από… νουν

κι οι σώφρονες και οι σοφοί, φίλοι μου, αφθονούν,

τα μίση πλέον έπαψαν κι επικρατεί αγάπη

και στέλλει γράμμα… έρωτα, Εβραίος σε Αράπη,

μου έρχεται μια ευφυής εις το μυαλό ιδέα,

να αυξηθούν Ιδρύματα Κοινωφελή, σπουδαία,

να κλείσουν όλα τ’ άχρηστα πλέον… φρενοκομεία,

ν’ ανοίξουν εις την θέση τους, παντού… ταχυδρομεία !

Σημ: 9 Οκτωβρίου : Παγκόσμια Ημέρα Των Ταχυδρομείων

Ο Παγκυπριώτατος