Στα Ινστιτούτα Ερευνών οι πάνσοφοι φωστήρες,

κατάφεραν και έκαμαν ως και τις μύγες… στείρες,

γι’ αυτό και σαν συμπέρασμα των ερευνών τους βγαίνει

ότι, θα πάψουν των μυγών, ν’ αυξάνονται τα γένη!

***

Στο παρελθόν προσπάθειες έγιναν ουκ ολίγες,

ώστε να εξολοθρευθούν από την γη οι μύγες,

τα βρωμερά ζωύφια – χωρίς επιτυχία,

αλλά διακατέχομαι από ανησυχία…

***

Στην αγορά δεν θα πωλούν πλέον… μυγοσκοτώστρες,

γι’ αυτό και οι αργόσχολοι, καλοί μου αναγνώστες,

το ερωτώ ξεκάθαρα, άνευ υπεκφυγών ,

«πώς θα περνούν την ώρα τους, ελλείψει των μυγώνꓼ»

Ο Παγκυπριώτατος