Αλωνίζει στο Αιγαίο ο Μεμμέτης με το φέσι,

μα δεν βρίσκεται κανένας καταλλήλως να τον… χέσει!

Άρχισε παραβιάσεις συνεχείς σε κάθε μέρος,

στην Ελλάδα της θαλάσσης, στην Ελλάδα του αέρος!

***

Βλέπω τον Μεμμέτη φίλοι χρόνια να παραβιάζει,

τον κοιτώ μα τον αφήνω, αφού όντως κάνω… χάζι,

με μια φέσα ο Μεμμέτης, ότι του καπνίσει κάνει,

που τον ευλογούν οι Χότζες μα και οι Αμερικάνοι!

***

Κάνω τον… καλό μα βλέπω πως δεν έβαλε μυαλό

κι όπως λέει η παροιμία, θα τον… ρίξω στον γιαλό!

Ο Παγκυπριώτατος