Προόδευσε ο κόσμος μας, το πήρατε χαμπάρι;

Και μάλιστα επέταξε στυλό και δεφτεράκια,

κανένας πλέον δεν κρατά χαρτί και καλαμάρι

μα μόνον στα φαγάδικα, θωρείς… καλαμαράκια!

***

Πλέον δεν ζει σε σπήλαια, μα ούτε σε καλύβια,

φτιάχνει συνθέσεις οικιών κι επαύλεις θαυμαστές,

με σχέδια που γίνονται αντί με τα μολύβια,

με τα… ποντίκια δυστυχώς, στους υπολογιστές!

***

Επαίρεται ο κόσμος μας, κορδώνει με καμάρι,

γιατί δεν ζει εις τους καιρούς τ’ Αγίου Βασιλείου,

τότε που για το γράψιμο κρατούσαν καλαμάρι

και ένα κουρελόχαρτο στη θέση του βιβλίου!

***

Με καλαμάρι πέτυχε να καταστεί σοφός,

και στο χαρτί κατέγραψε το σύμπαν σαν ειδήμων,

μα είδε ξαφνικά εκεί, στα ύψη ένα… φως,

κι αμέσως κατατάχθηκε εντός των αοιδίμων!

Ο Παγκυπριώτατος

των αοιδίμων (ερμηνεία): λέγεται συνήθως για κάποιους που έχουν πεθάνει, γι’ αυτούς που παραδίνονται από στόμα σε στόμα και μνημονεύονται, των αειμνήστων