Κατέστη πια πεποίθηση του κόσμου γενική,

πως ότι οι εγκέφαλοι οι ηλεκτρονικοί,

μετέτρεψαν τον βίο μας και την ζωή μας πια

να εξαρτάται ειδικά, μόνον απ’ τα κουμπιά!

***

Σήμερα με το πάτημα αγαπητοί κουμπιού

μαθαίνεις εάν γέννησε η γάτα ποιας ή ποιου,

τι έφαγε ο γείτονας, που πήγε χθες το βράδυ,

κι αν έβαλε εις τα μαλλιά, ο μπάρμπα Μήτσος λάδι!

***

Ένας εγκέφαλος λοιπόν, όλα τα κανονίζει,

ακόμα και στο σπίτι μας, σκουπίζει, ξεσκονίζει,

κι έχει το νου στο… σώβρακο, στο πλύσιμο μη μπει,

πατώντας του εγκέφαλου, το σχετικό κουμπί…!

***

Τα πάντα διορθώθηκαν και είναι μέλι – γάλα,

κάμνει χαλούμια πιο καλά και η Τταλλού στην Τάλα,

                    και λούντζες ωραιότατες ο Γιώρκος στο Στρουμπί,                     

αφού με τον εγκέφαλο, πατούν απλώς… κουμπί!

***

Ο βίος διορθώθηκε αγαπητοί μου φίλοι,

κι αυτό στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο τ’ οφείλει,

μ’ αν έγινε μεν εύκολο το πλύσιμο του πιάτου,

ο Ττουλής παρακαλεί να ράψουν… τα κουμπιά του!

Ο Παγκυπριώτατος