Στο φόρτε τους ευρίσκονται οι τελετές των γάμων

και οργασμός επικρατεί στις τάξεις των αγάμων,

που δίχως να σχετίζομαι, απλώς σας εξηγώ,

θα αίρουν… υπερήφανα του γάμου τον ζυγό!

***

Τι γενναιότης! Έπαψαν να είναι αδιάφοροι

και συνεχώς νυμφεύονται εργένηδες διάφοροι,

για να ανοίξουν ευτυχείς και το δικό τους σπίτι

να τους τραβά η σύζυγος μονίμως απ’ την μύτη!

***

Εύχαρεις όλοι, γελαστοί και τρισευτυχισμένοι

μα στην… παντούφλα δυστυχώς, δεινώς εκτεθειμένοι,

αφού εργένη φίλε μου όταν θα νυμφευτείς…,

θα δεις την γενναιότητα της πράξης σου αυτής!

Ο Παγκυπριώτατος