Όλα ήταν άσπρα σαν σου ‘δωσα ρόδα,

μα μου ‘πες πως τ’ άστρα δεν είναι στη μόδα

και ότι πως πλέον σαν πέσει σκοτάδι

μόνο το Νέον λάμπει το βράδυ!

***

Τώρα το είδα πως ήσουν πεζή,

χωρίς πυξίδα, αγάπη δεν ζει!

***

Πέθανε ο έρως γι’ αυτό όλα μαύρα,

μα ξέρω το μέρος με φλόγα και λαύρα,

πάλι με άστρα, λιμάνια και φάρο,

πύργους και κάστρα να ‘ρθω να σε πάρω!

***

Εκεί που ‘ναι μόδα φεγγάρια και βράδια,

κόκκινα ρόδα, φιλιά και χάδια!

Ο Παγκυπριώτατος