Στην Κύπρο που Ελληνική υπήρξε απ’ αιώνων,

τρεις μεραρχίες γκάρισαν αλαλαζόντων  όνων

και πριν γνωσθεί ποιος έβγαλε την πιο ψηλή κορώνα,

εν μέσω φάλτσων νταουλιών

μα και ξεκούρδιστων βιολιών,

ο Ερντογάν εισέβαλε σε ξένο αχυρώνα!

🤬🤬🤬

Ακούστηκαν ζητωκραυγές και κανονιές βαρβάτες

κι αφήνιασαν ως φυσικόν, κτήνη και κτηνοβάτες,

κι ενώ ο όχλος φώναζε το… «χόσκελντιν» και συναφή,

ο γράφων, δηλαδή εγώ

και δίχως να πολυλογώ,

φώναζα… «αϊ σιχτίρ, χωρίς επιστροφή»!

Ο Παγκυπριώτατος