Ν’ ανησυχούμε σοβαρά, αφού υπάρχουν λόγοι,

που εξηγούν λεπτομερώς οι στατιστικολόγοι,

υπάρχει λένε μείωση του πληθυσμού εν γένει

και πλέον δεν αυξάνονται τα φύλα και τα γένη…!

***

Δεν διευρύνουν της ζωής τον φαύλο μας τον κύκλον

και έπαψε η ράτσα μας να μοιάζει των… κονίκλων,

η ζωτικότης χάθηκε και η παραγωγή μας

θα καταστήσει… γηραιά την δύσμοιρη την γη μας!

***

Χωρίς να παρεξηγηθώ, θα σας κατατοπίσω

πως οι… κινήσεις με ρυθμό «μπροστά αλλά και πίσω,

λοξά ή διαγώνια και πλάγια πάνω κάτω»,

μειώθηκαν δραματικά και έχουν πιάσει πάτο!

***

Γι’ αυτά, ως ισχυρίζονται οι στατιστικολόγοι,

φταίνε η κρίση των καιρών όπως και άλλοι λόγοι,

κι αν πράγματι τον τόπο μας με όλ’ αυτά λυπάστε,  

πέσετε στα κρεββάτια σας, αλλά να μην… κοιμάστε!

Ο Παγκυπριώτατος