Εις τους δρόμους και πλατείες κεντρικούς κατά το πλείστον,

εγκατέστησαν οι Δήμοι και καλάθους των αχρήστων,

ούτως ώστε οι δημότες να τους βλέπουνε μπροστά τους

κι εκεί μέσα να αποθέτουν – υποθέτω – τ’ άχρηστά τους…

***

Μα ο κόσμος που εμμένει εις τα ήθη τα γνωστά του,

απορρίπτει και πετάει όπου να ‘ναι τ’ άχρηστά του,

…απορρίπτοντας εν γένει τους περί υγείας νόμους,

καθιστώντας σε… καλάθους τις πλατείες και τους δρόμους!

***

Στ’ αναρίθμητα του κόσμου τα καλά και θαυμαστά του,

μήπως προστεθεί και τούτο π’ αφορά τα άχρηστά του,

γιατί βέβαια υπάρχει κίνδυνος επί το πλείστον,

…άχρηστοι να καταντήσουν και οι κάλαθοι αχρήστων!

Ο Παγκυπριώτατος