Τελείωσε κι ο Αύγουστος με τις παχιές τις μύγες

κι εσύ Παγκυπριώτατε στην εξοχή δεν πήγες,

κάθισες στην καρέκλα σου αντί να πας πιο πέρα,

να αναπνεύσεις του βουνού τον φρέσκο του αέρα!

***

Δεν έψησες τις σούβλες σου εις την σκιάν των δέντρων,

παρά μονάχα φύλαγες σαν… μπάστακας το κέντρον,

ενώ σκεφτόσουν τους θνητούς στα δάση των Πλατρών

και στου Τροόδους τις πηγές, να πίνουν και να τρων!

***

Τελείωσε απότομα το θέρος το ωραίον,

μα φέτος δεν ανέβηκες στο ύψος των ορέων,

κι ενώ χωρίς υπερβολή καθόσουν στα βραστά σου,

είχες το… κύμα πίσω σου, την μπύρα δε… μπροστά σου!

Ο Παγκυπριώτατος